Tip aangaande bouwgrond betaalbaar. Info hier!!

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen betaalbare grond te verwerven om een eigen woonhuis te mogen construeren, mag u in de handjes klappen. Heel wat mensen dromen ervan om weleens een eigen thuis te construeren. Doch dat lukt lang niet iedereen want bouwgrond is schaars en daarbij doorgaans heel hooggeprijsd. Wanneer u op zoek bent naar bouwgrond, dan is het wel zo handig om op de hoogte te zijn van de situatie in de omgeving waar u bouwterrein zoekt. Deze informatie kunt u onder meer traceren op het web, waardoor u al enig idee krijgt over bedragen, locatie, voorwaarden en dergelijke.

De verkoopprijs van bouwterrein


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt bedenken aan bouwterrein van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De heffing van bouwgrond zijn allereerst regionaal heel verschillend. In gebieden in Holland waar bouwterrein heel uitzonderlijk is bijvoorbeeld in de dichtbevolkte gebieden, is bouwgrond altijd veel duurder dan in dunbevolkte streken. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Ook speelt de afmeting van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag duidelijk zijn dat een grote kavel duurder is dan een kleine.

Wanneer u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van 1200 vierkante meter, dan zal de verkoopprijs per vierkante meter van de grote kavel veelal wat lager zijn.
• Ook het prijs bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u land in een villawijk, dan zal de koopprijs per vierkante meter dikwijls hoger zijn dan de prijs in een normale woonwijk.
• De verkoopprijs van bouwgrond op het platteland en buiten de bebouwde kom, is vaak lager dan in een gewilde woonomgeving in een dorp of stad.
• Indien de grond al bouwrijp is gemaakt, is de verkoopprijs per vierkante meter hoger dan als u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het perceel en de ligging van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs minder zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een achtertuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft soms invloed op de verkoopprijs.

Verkoopprijs bouwgrond en bouwen


goedkope bouwgrondDe verkoopprijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, zodoende als u er in slaagt een stuk bouwgrond te vinden, dan kunt u achterhalen of de prijs van het bewuste kavel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde buurt. Maar let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga zorgvuldig na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een betaalbaar stuk bouwgrond koopt wat daarna verontreinigd blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de prijs van een te bouwen woning ook hoger maken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *